Regulamin


Regulamin Ultra Sudety Gravel Race


Ultra Sudety Gravel Race zwany dalej „maratonem” jest imprezą turystyczno-sportową. 

I. CELE

Celami maratonu są:

 • ukazanie uczestnikom walorów krajobrazowych i turystycznych Sudetów,
 • spotkanie i wymiana doświadczeń sympatyków długodystansowych imprez rowerowych,
 • popularyzacja ultramaratonów rowerowych.

II. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY

Weronika Biała – budowa trasy, biuro maratonu, sprawy organizacyjne
Łukasz Mirowski – budowa trasy, sędzia główny, sprawy organizacyjne

III. TERMIN I MIEJSCE

Maraton odbędzie się w dniach 16-20 czerwca 2021.

Bazą maratonu będzie:
Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Sportowa 7, 57-320 Polanica-Zdrój.

Biuro maratonu będzie czynne od godziny 17.00 w środę 16.06.2021 do godziny 23.59 w niedzielę 20.06.2021.

Szczegółowy program zostanie podany w komunikacie technicznym nie później niż 4 dni przed rozpoczęciem maratonu. 

IV. ZASADY

 1. Maraton należy pokonać rowerem napędzanych wyłącznie siłą własnych mięśni po trasie udostępnionej przez organizatora w postaci pliku .gpx. 
 2. Aby zostać sklasyfikowanym należy pokonać całą trasę zgodnie z jej przebiegiem w limicie czasu, który wynosi 85 godzin.
 3. Możliwe jest zjechanie z trasy w trakcie trwania maratonu, należy jednak wrócić na nią w miejscu w którym się ją opuściło. 
 4. Czas jazdy liczony jest non stop, czyli od startu aż do pojawienia się na mecie.
 5. Maraton rozgrywany jest w formule samowystarczalności, czyli bez zorganizowanego wsparcia z zewnątrz. Można korzystać jedynie z ogólnodostępnych punktów usługowo – gastronomicznych, sklepów, noclegów czy serwisów.
 6. Nie wolno organizować noclegów, przepaków, serwisu, pomocy osób trzecich itp. przed startem maratonu.
 7. Pomoc między uczestnikami jest dozwolona. 
 8. Korzystanie z punktów wsparcia zorganizowanych przez kibiców jest dozwolone pod warunkiem, że są dostępne dla wszystkich uczestników.
 9. Uczestnicy startują w maratonie na własną odpowiedzialność. 
 10. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapisu swojej trasy przejazdu w formacie .gpx i przesłania jej na prośbę organizatora.

V. TRASA

Trasa liczy ok. 514 km i ma ok. 10900 m przewyższenia. Start i meta zlokalizowane będą na polu namiotowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Polanicy-Zdroju. Podgląd oraz opis są dostępne w zakładce TRASA na stronie maratonu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy. Ostateczna wersja trasy zostanie opublikowana nie później niż na 3 dni przed startem.

VI. ZAPISY

Zapisy będą dostępne poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej maratonu w zakładce ZAPISY od 12.01.2021 od godziny 20.00. O miejscu na liście startowej decyduje data zgłoszenia. Czas na uiszczenie opłaty startowej wynosi 7 dni. Po tym terminie uczestnik zostanie automatycznie usunięty z listy startowej. Limit osób wynosi 250.

VII. OPŁATA STARTOWA I ŚWIADCZENIA

Opłata startowa wynosi:

 • 329 zł – przy zapisie do końca lutego 2021,
 • 369 zł – przy zapisie od 1 marca 2021.

Świadczenia:

 • plik z trasą w formacie .gpx,
 • wypożyczenie trackera GPS wraz z platformą do śledzenia aktualnej pozycji na żywo FOLLOW MY CHALLENGE®,
 • profesjonalna obsługa fotograficzna w bazie i na trasie,
 • okolicznościowa chusta wielofunkcyjna,
 • okolicznościowa koszulka techniczna t-shirt,
 • danie z grilla na imprezie przedstartowej (w środę 16.06.2021),
 • pełny dwudaniowy posiłek na mecie,
 • piwo finishera,
 • trofea dla finisherów,
 • statuetka dla zwycięzców wśród kobiet i mężczyzn,
 • depozyt na czas trwania maratonu (max. pojemność 10 litrów),  
 • gadżety (niespodzianki),

W przypadku rezygnacji ze startu opłata startowa podlega zwrotowi według następujących zasad:

 • rezygnacja do końca lutego 2021 – zwrot 75% kwoty,
 • rezygnacja od 1 marca 2021 do 1 czerwca 2021 – zwrot 50% kwoty,
 • rezygnacja po 1 czerwca – opłata startowa nie będzie zwracana.

Nie ma możliwości przepisywania opłaty startowej na inną osobę.

Rezygnacji można dokonać wyłącznie drogą mailową na adres organizatora: ultrasudetygravelrace@gmail.com

Zwrot opłaty startowej nastąpi w terminie do 7 dni roboczych na konto uczestnika.

VIII. UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE

Uczestnikiem może zostać osoba, która w dniu startu ma ukończone 18 lat. Do startu w maratonie nie jest wymagana kwalifikacja, niemniej jest on przeznaczony dla osób dobrze przygotowanych kondycyjnie.

Wyposażenie obowiązkowe:

 • sprawny rower,
 • kask sztywny,
 • 2 niezależne źródła światła białego (przód),
 • 2 niezależne źródła światła czerwonego (tył),
 • elementy odblaskowe zamocowane na rowerze lub ubraniu.
 • dowód osobisty lub paszport,
 • sprawny i cały czas naładowany telefon komórkowy z numerem podanym przy zgłoszeniu,
 • folia NRC tzw. koc termiczny,
 • ubezpieczenie NNW.

IX. NOCLEGI W BAZIE MARATONU

Baza maratonu dysponuje dużą ilością miejsc noclegowych w domkach o różnym standardzie, pokojach hotelowych oraz dużym polem namiotowym. Zakres cen to 35-55 zł za osobodobę w zależności od standardu. Na terenie ośrodka mieści się również restauracja serwująca śniadania, obiady i kolacje. Więcej informacji oraz dane do rezerwacji znajdują się na stronie internetowej ośrodka: https://osirpolanica.pl/

Podczas rezerwacji na hasło: „Ultra Sudety Gravel Race” przygotowany jest rabat dla uczestników.
Organizator maratonu nie pośredniczy w rezerwacji noclegów.

X. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Udział w maratonie jest dobrowolny. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
 2. Uczestników obowiązuje nakaz przestrzegania przepisów prawa, a w szczególności przepisów ruchu drogowego. Za skutki naruszenia tych przepisów uczestnik odpowiada osobiście.   
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia limitu uczestników.
 4. Wszystkie informacje organizacyjne będą pojawiały się w komunikatach technicznych zamieszczanych w dziale REGULAMIN na stronie maratonu.  
 5. Jedynym sposobem kontaktu między zawodnikiem a organizatorem w trakcie trwania maratonu jest kontakt telefoniczny (numer zostanie podany w komunikacie technicznym).
 6. Uczestnicy maratonu wyrażają zgodę na śledzenie ich aktualnej pozycji na trasie za pomocą lokalizatorów GPS.
 7. Rezygnacje z udziału w trakcie trwania maratonu należy bezwzględnie zgłosić organizatorowi – telefonicznie lub poprzez wiadomość SMS.
 8. Organizatorzy nie zapewniają transportu dla uczestników, którzy rezygnują z kontynuowania trasy.  
 9. Zabronione jest pozostawianie śmieci i odpadków na trasie poza miejscami wyznaczonymi.
 10. Uczestnik jest odpowiedzialny za trackera GPS wypożyczonego na starcie. Opłata za zgubienie lub zniszczenie wynosi 500 zł.
 11. Uczestnicy maratonu zgadzają się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).
 12. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
 •      a) administratorem danych osobowych uczestnika jest Łukasz Mirowski (ul. Piwnika – Ponurego 77/1, 51-321 Wrocław),
 •      b) inspektorem ochrony danych dotyczących uczestników maratonu Łukasz Mirowski (e-mail: ultrasudetygravelrace@gmail.com),
 •      c) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w maratonie
 •      d) uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
 •      e) dane wszystkich uczestników w wersji podstawowej (imię, nazwisko, miasto, płeć, informacja o uiszczeniu opłaty startowej, osiągnięty wynik) będą publikowane na stronie maratonu oraz serwisie śledzenia na żywo FOLLOW MY CHALLENGE®,
 •       f) uczestnik ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 1. Organizator maratonu, patroni, partnerzy i sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w maratonie, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących maraton i wydarzenia towarzyszące maratonowi (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych. 
 2. Uczestnicy maratonu wyrażają zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmujące wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) na organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej 4 dni przed startem.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania maratonu w przypadku zadziałania siły wyższej lub innych okoliczności niezależnych od niego. W takim przypadku organizator zobowiązuje się do zwrotu całości lub części opłaty startowej (w zależności od kosztów organizacyjnych poniesionych do momentu odwołania maratonu). 
 5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych decyzja sędziego głównego maratonu jest decyzją ostateczną. 
 6. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia uczestnika z jego przestrzegania. 
 7. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika.